Bestaat de bonus-malus nog voor autoverzekeringen?

Bonus malus systeemEen bonus-malus systeem is van invloed op de prijs van een autoverzekering. Het is erop gericht om voorzichtige autobestuurders te belonen (bonus, in het latijn) met een lagere premie, en de rijders die met hun auto een of meerdere ongevallen veroorzaken te ‘straffen’ (malus) middels een hogere premie. Tot 2004 waren verzekeringsmaatschappijen verplicht een bonus-malus systeem te hebben, en daarbij eveneens verplicht zich te houden aan de door de wetgever vastgelegde schaalverdeling. Deze beide verplichtingen zijn op last van de Europese Unie vanaf januari 2004 niet meer van kracht. Verzekeringsmaatschappijen zijn nu vrij om te bepalen als ze van een bonus-malus systeem gebruik willen maken, en als ze dat doen mogen ze deze naar eigen inzichten invullen. In de praktijk blijken nagenoeg alle autoverzekeraars nog een bonus-malus systeem te hebben, en blijkt de achterliggende gedachte van het systeem nog redelijk overeind te staan. Aanzienlijke verschillen bestaan er wel in het aantal schalen, de premiekorting gekoppeld aan de schalen en de beoordeling tot het plaatsen van een verzekerde in een bepaalde schaal. Meer info op autoassurantie.be: autoverzekeringen vergelijken.

Hoe werkt een bonus-malus schaal.

Een voorbeeld van een bonus-malus schaal met 22 graden voor een BA autoverzekering.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  • Vooraf is door de verzekeraar vastgesteld dat graad 11 overeen komt met 100%, de normale prijs voor de autoverzekering dus.
  • Bij het bereiken van graad 0 krijgt de verzekerde de grootste bonus en betaalt slechts 50%, de helft van de normale prijs.
  • Bij het bereiken van graad 22 krijgt de verzekerde de zwaarste malus en betaalt 200%, het dubbele van de normale prijs.

De verzekeraar kan vooraf bepaalt hebben dat voor nieuwe verzekerden het volgende geldt:

  • Indien deze tussen 24 en 30 jaar oud is stapt die normaal in op graad 11.
  • Indien deze ouder is dan 30 jaar stapt die in op graad 8, en zal hierdoor slechts 85% van de normale premie hoeven te betalen.
  • Indien deze ouder is dan 30 jaar en uit diens schadeattest blijkt dat de afgelopen drie jaar geen aanrijding veroorzaakt is stapt die in op graad 5, en zal hierdoor slechts 70% van de normale premie betalen.
  • Indien deze jonger is dan 24 jaar stapt die in op graad 14, en zal hierdoor 130% van de normale premie betalen.
  • Indien de auto gebruikt wordt voor bedrijfsdoelen stijgt de verzekerde 3 graden op de schaal.

Voor bestaande verzekerden kan onder andere het volgende vastgesteld zijn:

  • Bij elk jaar dat schadevrij wordt gereden daalt de verzekerde 1 graad op de bonus-malus schaal. Dit komt neer op ongeveer 5% additionele korting op de normale premie.
  • Bij het veroorzaken van schade stijgt de verzekerde met 3 graden op de bonus-malus schaal.

Noot: Soms kan het voor een verzekerde financieel voordeliger zijn om lichte schade niet te claimen, en zodoende een positieve bonus-malus status te behouden.

Het schadeattest.

Alle verzekeringsmaatschappijen houden een schadeattest bij waaruit blijkt hoeveel schade een verzekerde heeft veroorzaakt in de achterliggende periode (doorgaans vijf jaar). Bij overstap naar een andere verzekeraar heb je als verzekerde het recht dit schadeattest bij de ‘oude’ verzekeraar op te vragen. De ‘nieuwe’ maatschappij zal dit meenemen bij de vaststelling van jouw bonus-malus.

Noot: De bonus-malus is nog altijd de grootste concurrentietroef voor verzekeringsmaatschappijen om nieuwe klanten aan te trekken en oude klanten te behouden. Er wordt dus wel vaker met het systeem ‘gegoocheld’ om tot een voordeligere premie te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *